Meghalt

"Az évek lassan összehordják
élettörténetünket,
hogy mi magunk
a lezúduló következmények alól
úgy léphessünk hátra – jó ösztönnel –
mint járókelő a háztetőről alá-
csuszamló dermedt hótömeg alól
(váltig állítja majd utólag:
figyelmes lett valami megfoghatatlan neszre).
Élettörténetünk megvilágítja
életünket,
mint a rendőrségi autó reflektora
az áldozatot.
S mindez lehetne másképp
– de nincs másképp.
Hadd háborogjon még megokoltabban
bennünk a jóakarat s értelem.
De azért folyik rendes mederben
minden, mert – hál’istennek – meder, az van.
És különben is: szabad-e
a mindennapi életet
nem-mindennapi szemmel nézni?"
Címkék: Petri György